พิเศษจะทุ่มเทให้กับการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและประชาธิปไตย

ในบริบททางการเมืองและประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน; คาดว่ามติดังกล่าวจะจัดทำโดยคณะกรรมการบริหารและนำเสนอต่อสภาคควรถูกยกเลิกโดยทันทีและมีการสอบสวนอย่างละเอียดแปลเอกสารจีนถี่ถ้วนรัฐบาลไลบีเรียต้องดำเนินการบริหารโรงเรียนทั้งหมดของตนและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก ๆ และการศึกษาที่ดีรัฐบาลต้องเป็นผู้ค้ำประกันและผู้ให้บริการระบบการศึกษาให้ผู้ที่พบว่ามีความผิดในการฝ่าฝืนหน้าที่ในการดูแลของพวกเขามีน้ำหนักเต็มตามกฎหมายตกอยู่กับพวกเขาการประชุมคณะกรรมการแปลภาษาจีนบริหารของการศึกษาจะทบทวนโครงการที่ครอบคลุมของสหพันธ์สหภาพการค้าทั่วโลกและจัดเตรียมขององค์กรในปี พ. ศ. 2562ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม ณ กรุงบรัสเซลส์ประเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 51 จะเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของเป็นเลขาธิการขององค์กรวาระการประชุมรวมถึงการอภิปรายเกี่ยวกับการทบทวนโครงสร้างซึ่งดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในอนาคตเนื่องจากองค์กรมีการจัดงานครบรอบ 25 ปี กระบวนการรวมนี้ซึ่งประกอบด้วยการสำรวจแบบครอบคลุมขององค์กรสมาชิก และการพิจารณาอย่างเข้มข้นภายในคณะกรรมการบริหารคาดว่าแปลภาษาจีนจะนำไปสู่ข้อเสนอเพื่อแก้ไขบทความบางรัฐธรรมนูญของในระหว่างการประชุมที่จะเกิดขึ้นคณะ

ได้อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปัดเศษโครงการการทำงานในปัจจุบันในเวลาต่อไปการหลีกเลี่ยงภาษีโดย บริษัท ข้ามชาติเป็นจุดสนใจของสหภาพการค้าจากแปลเอกสารจีนทั่วโลกในการสัมมนาครั้งล่าสุดการปกป้องสิทธิของแรงงานในการหลีกเลี่ยงภาษีโดย บริษัท ข้ามชาติเป็นประเด็นสำคัญที่กล่าวถึงในงานสัมมนาด้านภาษีของสหภาพการค้าโลกซึ่งจัดขึ้นที่ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม จัดโดย มูลนิธิศูนย์ความรับผิดชอบด้านภาษีระหว่างประเทศและการวิจัยซึ่งเป็น